Werkwijze

meer resultaat met minder inspanning

In alles wat we doen, nemen we het team als uitgangspunt. Trajecten die we uitvoeren zijn van, voor en met het team. De teamleider wordt als onderdeel van het team meegenomen en krijgt naast de teambijeenkomsten extra coaching.

We starten altijd met een onderzoek door gesprekken met alle teamleden. Wat speelt er in het team? Welke zienswijzen zijn er en welke emoties leven onder de oppervlakte? Waar wil men vanaf en wat heeft men nodig om een geïnspireerd team te zijn?

Van de verschillende verhalen creëren we met het team één gemeenschappelijke en gedragen zienswijze. We stellen de IST en de SOLL situatie vast. Vervolgens bespreken we hoe het traject eruit gaat zien en vragen we aan eenieder persoonlijk commitment én de bereidheid om naar zijn eigen aandeel te kijken.

Natuurlijk werken we met modellen. Zo gebruiken we Lencioni, Tuckman en Kübler-Ross als team-ontwikkelmodellen. Daarnaast werken we met DISC en Situationeel Leiderschap. Echter werken we niet vanuit deze modellen. Ons uitgangsteam is altijd het team. De modellen gebruiken we als middel om te begrijpen wat er speelt en wat er nodig is om een ontwikkelstap te maken. Op ieder punt in het traject halen we uit onze gereedschapskist wat de beste tool voor dat moment is.

Gedurende het gehele traject blijven we afstemmen: zijn we waar we wilden zijn? Kunnen we de volgende stap maken of zijn we iets tegengekomen dat eerst aangepakt dient te worden. Bij alles houden we voortdurend de besproken SOLL in het oog. Soms gaan we wat sneller en soms is er oponthoud. Het programma is nooit leidend.