team inspiratie

“Geïnspireerde teams werken vanuit intrinsieke motivatie en presteren beter”

Veel leiders ervaren dat zij “hard moeten trekken” aan hun team. Of dat hun team niet echt als team functioneert. Er wordt veel energie in het team gestoken dat onvoldoende rendeert. Vaak zien we dan dat de manier waarop leiders keihard werken om de resultaten te verbeteren onvoldoende oplevert.

Wij helpen deze leiders om een vruchtbare teamcultuur op te bouwen die leidt naar resultaat.

Ziet dat er “soft” uit voor je? Realiseer je dan dat teamresultaten gebouwd zijn op mensen,op motivatie, op inspiratie. We bereiken harde resultaten door te werken aan de zachte menselijke factoren.

In de loop der jaren hebben we een gefaseerd stappenplan uitgewerkt om samen te bereiken dat je team (weer) geïnspireerd is en de benodigde resultaten boekt. Dit doen we samen met het team én de leider. De teamcultuur die we daarmee bouwen sluit naadloos aan bij zelfsturing / zelfsturende teams.

Wil je weten hoe zo’n stappenplan eruit ziet? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek.