team inspiratie

in-spi’re-ren (<<Frans<<Latijn):
1. ingeven, inblazen, inboezemen;
2. bezielen.

De kern van mijn dienstverlening ligt in het inspireren van teams

Bij slecht lopende teams help ik om alles wat ingewikkeld is geworden te ont-wikkelen. Terug naar de basis: ik maak “lastige zaken” weer bespreekbaar (ruim “oud zeer” op) en bouw daardoor aan een teamcultuur van vertrouwen, basis-veiligheid en openheid. Ik “blaas nieuw leven” in de teamspirit.

Bij teams die door een grote verandering gaan, is het “oud zeer” gedeelte meestal niet / minder prominent aanwezig. Wel is er sprake van emoties die het gevolg zijn van de verandering. Ik geef daar aandacht aan (wat betekent de verandering voor eenieder persoonlijk) en richt me op kennismaking en verbinding op persoonlijk niveau. We ontdekken wie iedereen is en wat hen heeft gevormd en typeert. Van daaruit maken inzichtelijk welke persoonlijke belangen er zijn en hoe deze in lijn kunnen worden gebracht met de teambelangen. Let op: dit is op een ander -dieper – niveau dan de rationele taken / bevoegdheden / verantwoordelijkheden! Door deze aanpak creëren we de teamcultuur die een gezonde basis vormt voor intrinsieke motivatie. We creëren een nieuwe teamspirit.

Ik richt me primair op het team als geheel. Het enkel ontwikkelen van de teamleider heeft meestal (op lange termijn) te weinig kans van slagen. Het probleem is er namelijk één van het gehele team (inclusief leider) en de oplossing ligt dan ook daar. De interactie tussen de teamleden (waarvan de leider er één is) houdt de ongewenste situatie in stand. De oplossing ligt dan ook in het doorbreken van de stramienen.

In een ontwikkeltraject maak ik de onderliggende lagen (proces, relatie, emoties) zichtbaar en bespreekbaar. Van daaruit help ik het team als geheel om deze te doorbreken. Aanvullend daaraan leer ik de teamleider om zelf dergelijke interventies te doen en de verbeterde interactie te onderhouden. Ik werk veel op basis van intuïtie en inspireer door scherp te confronteren vanuit begrip en zonder te oordelen.

 

Marc Bekker | Team Inspirator