leider inspiratie

in-spi’re-ren (<<Frans<<Latijn):
1. ingeven, inblazen, inboezemen;
2. bezielen.

Ik richt me bij voorkeur op het team als geheel. Lees hier waarom: team inspiratie

In sommige gevallen zie ik wel mogelijkheden in het ontwikkelen van de leider los van het team. Daartoe doe ik een korte eerste analyse waarin ik inventariseer of de knelpunten nog niet te diepgeworteld zijn, de teamleider het vertrouwen van de groep heeft en hij / zij aanleg heeft voor het doen van interventies.

In een één op één coaching help ik de leider om de ongewenste stramienen te herkennen en doorbreken. We analyseren in aanvang samen de huidige “normale interactie” binnen het team en bespreken hoe deze te doorbreken zijn.

 

 

Marc Bekker | Team Inspirator